Jak pracuje srubová stavba - Masivprodukt - Kvalitní kanadské sruby, roubenky, střechy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Jak pracuje srubová stavba

O srubu
   Jak jistě každý ví, dřevo je přírodní materiál, který neustále pracuje. Je to způsobeno především změnou okolní vlhkosti vzduchu. Má tu vlastnost, že do sebe natahuje přebytečnou vodu a naopak v suchém prostředí ji uvolňuje. Proto bývá ve srubech obvykle ideální a stabilní vlhkost vzduchu.

   Jak tedy pracuje srub? Co se děje s kládami a na co si dát pozor? Celá stavba si doslova sedá. To je jedna z vlastností srubu. Jedním z důvodů je do detailů vyřešené tzv. podkreslení, které je krátce vysvětleno na stránce stavba srubu. Neméně se na sedání podílí také sesychání kulatiny. Sruby se staví z nedávno těženého dřeva, plného tzv. vázané vody. Tyto čerstvé klády svoji vodu postupně ztrácí a zmenšují tak svůj průměr. Špalek o původním průměru 30 cm může seschnout až o 2,5 cm (záleží na hustotě přírustů a původní vlhkosti). To znamená, že se počítá se sedáním stavby až 10cm na 1 metr výšky stěny. Např. má-li být výška stropu 250 cm, musí být při stavbě o 25 cm vyšší.

   
Řešení sedání pro okna a dveře:

   Co se týká sedání, nejčastější dotazy lidí se zájmem o srubové stavby se týká řešení problematiky s osazováním oken a dveří. Jak se to dělá? Řešení je jednoduché. Opět se počítá se sednutím 10 cm na 1 metr výšky stěny (tzn. 10%). Chceme-li tedy osadit okno o výšce rámu 120 cm, musí se vyřezat stavební otvor o 12 cm vyšší. Otvor má výšku 132 cm a můžeme kdykoli okno usadit, jak je vidět na obrázku.
Sedání srubu
   Není však třeba čekat, až si stavba dosedá. Dilatační mezera vzniklá nad oknem se zaizoluje (např. minerální vatou) a zaklopí se dřevěnou obložkou. Tuto obložku je však nutné po čase demontovat a přiříznout, aby nezasahovala do prostoru okeního křídla.

   
Řešení sedání pro zděné příčky:

   Ve srubu nemusí být všechny příčky z kulatiny. Naopak je vhodné do stavby zakonponovat prvky, které akumulují teplo, protože dřevo tuto vlastnost postrádá. Dobrou alternativou se proto jeví právě zděné příčky. Srubová stavba sedá a stěna např. z pálených cihel nikoliv, přesto opět existuje řešení a opět je jednoduché. Do srubové stěny se vyřeže drážka na šířku materiálu, ze kterého se má příčka skládat a přičte se tloušťka případné dřevěné příložky. Do této drážky se tato konstrukce vystaví tak, aby opět zůstala dilatační mezera na sedání, tj. 10%. Po té se vytvoří obložky přimontované na sedající konstrukci tak, aby se do nich mohla nesedající příčka zasunovat.
   
   Obložky lze vyrobit z jakéhokoliv vhodného materiálu, např. sádrokartonu nebo nesámovaných prken, která jsou vidět na obrázku.
Sedání srubu
Sedání srubu
   Jak můžete sami vidět, sedání srubu není problém, ale vlastnost. Všechno má své řešení a my ho dokonale ovládáme. Chcete-li se na cokoliv zeptat i čistě ze zvědavosti napište nám.


Autor:             Petr Najt
Publikováno:   6. 5. 2016
 
© 2013 - 19
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky