Technologie stavby Kanadského srubu - Masivprodukt - Kvalitní kanadské sruby, roubenky, střechy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Technologie stavby Kanadského srubu

O srubu
   Stavba Kanadského srubu začíná vždy u zhotovitele. Rozumný stavař nikdy neprovádí tuto stavbu přímo u investora a nestaví tzv. "na hotovo" rovnou na základovou desku. A to hned z několika důvodů:

  • Nepořádek - není nic horšího než spousta kůry z odkorňování a pilin z vlastní výroby. Nehledě na to, že mnohdy je přímo na pozemku investora málo prostoru pro manipulaci s kládami. Úklid tohoto nepořádku může být dost náročný a nákladný.

  • Elektroinstalace - problematické vrtání či řezání otvorů pro budoucí elektroinstalaci. U srubu si zákazník musí velmi dobře rozmyslet, kde budou zásuvky, vypínače a osvětlení. Dodatečné provedení neviditelné elektroinstalace je téměř nemožné.

  • Vlhkost - Kanadský srub se staví výhradně z čerstvě kácené kulatiny. Při stavbě na "místě" se do čerstvých řezů instaluje tepelná izolace, která do sebe následně natáhne vodu a omezí přirozené vysychání dřeva. Takové prostředí je ideální pro vznik plísní a tepelná izolace vlivem nadměrné vlhkosti degraduje.

   Z  těchto a dalších důvodů je důležité založení a následná výroba srubu na jiném místě, než jsou připravené základy. Z toho vyplývá, že nejvhodnější a také nejvýhodnější je stavba na pozemku zhotovitele. Částka, kterou investor zaplatí na dopravě hotového díla, je menší než částka za ubytování řemeslníků při výrobě stavby.

   U zhotovitele se zakládají nejprve půlky klád a do kříže přes půlky se pokládají tzv. "tříčtvrtky". Plochou, kterou mají na spodních stranách, tvoří spodní rovinu pro základovou desku. Tyto plochy se pokládají na dřevěné špalky seřezané na přesnou výšku dle nivelačního přístroje.


Viz obrázek níže


Správné založení srubu
   Už zakládání stavby se neobejde bez srubařského kružízka. Přes usazené půlky se položí tříčtvrty a pomocí kružítka se přesně obkreslí. Po té se nakreslená sedla zase přesně vyřežou motorovou pilou a usadí se zpět na místo.
   
   Další postup probíhá dost podobně. Každá kláda se položí na srub a natočí se tak, aby se směrem nahoru a dolů utvořila co možná nejpřesnější rovina a také aby případný oblouk směřoval směrem ven z místnosti. Nakreslí se a vyřežou tzv. hrubá sedla (vyrovnají se rozdílné výšky předchozích klád v křížení), uříznou se a vybrousí tzv. motýly (dosedací plochy následujících sedel) a kláda je připravena na přesné obkreslení.

   Nejdřív se kreslí podélná drážka (řeže se do horní klády ve tvaru "V"). Pak příjde na řadu vrchní část sedel a případné venkovní přesahy. Ty se však kreslí větší mírou nastavenou v kružítku. Naopak při kreslení bočních stran sedel se tato míra zmenšuje. To zapříčiní velké dilatační mezery mezi spodní a horní kládou. Jedná se o tzv. Podkreslení.
Srubové křížení
    Podkreslení je velmi důležitá součást nejmodernějších technologií stavění srubů. Zajišťuje nejtěsnější spoje klád vodorovných a svislých a to i po mnoha letech.
   Sedla se postupně zatlačují do spodních klád, které přirozeně sesychají a zmenšují se na průměru. Díky motýlům tak může sjíždět dolů, až se uzavře dilatační mezera v podélné drážce. Tato mezera se však nezavírá po letech, ale zpravidla po roce. A to vlivevem hmotnosti vlastních klád a také střechy.
   Přesto srub i nadále sedá. Do konce sedání může uplynout až 7 let. Je to zdůvodu sesychání klád, což je důsledkem zmenšování jejich průměru. Doba sedání záleží především na podnebí.
   Toto byl velice zjednodušený a stručný popis technologie stavby srubu. Slouží pouze k představě našich návštěvníků o pojmech a postupu realizace srubu. V žádném případě ho nelze považovat za návod.

    Dále se podívejte na problematiku sedání srubu.


Autor:            Petr Najt
Publikováno:  28. 4. 2016
 
© 2013 - 19
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky